ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ https://rapidshare.com/files/1476888950/Πυρκαγιά ΜΥΡΤΟΣ.pdf ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΜΥΡΤΟ